<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6918022\x26blogName\x3dwhoza\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://patipats.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dth_TH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://patipats.blogspot.com/\x26vt\x3d7046475390723311380', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DBSNi PodCasts Beta Annoucement

http://open.dbsni.net/lab/podcasts

ลองเปิดบริการ PodCasts ดูครับ

เนื้อหาก็คงเป็นเสียงของรายการถึงลูกถึงคน (กำลังทยอยแปลงอยู่)

ดี เลว อย่างไรบอกกันด้วยครับ

ปล. ผมแปลงเป็น mp3, Bitrate 40kbps mono ครับ พอดีไม่มี iPod เลยไม่ทราบว่าคุณภาพเสียงเวลาฟังเป็นอย่างไร
ป อ. ชื่อไฟล์ใน podcasts ที่ผม upload ขึ้นไปตอนนี้จะยังไม่เหมือนกันซักกะไฟล์ครับ เพราะอยากรู้ว่า ชื่อไฟล์แบบไหนดูดีและจัดการง่ายที่สุดน่ะ

Update

เ นื่องจาก Traffice ที่ http://open.dbsni.net/lab/podcasts ใกล้เต็มแล้ว จึงขอแจ้งย้ายการ SubScribe ไปที่ http://podcasts.dbsni.net แทนครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7/07/2548 01:24:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger Ford AntiTrust

โอ้วววววววว ดีเลยพี่ หุๆๆ ตอนนี้กำลังทำระบบ podcast แบบไม่ต้อง on the fly ไปดู ID3 Tag ในไฟล์ mp3 ครับ เพราะว่ามันเปลี้ยง ทรัพยากรเครื่อง server มากเลยหล่ะ กะว่าจะทำเป็นลง พวก ID3 Tag ใน DB แล้วเวลาใช้งานก็เขียนโปรแกรมขั้นกลาง ให้มัน generate XML format ให้ iTunes มันไป .... ง่ายกว่าด้วย แถม น่าจะลูกเล่นเยอะ หุๆๆ    7/07/2548 01:42:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger Ford AntiTrust

เยี่ยมเลยพี่ Kengz ....

โอ้วววววววว ดีเลย มีคนทำเยอะ ๆ ครับ หุๆๆ ตอนนี้กำลังทำระบบ podcast แบบไม่ต้อง on the fly ไปดู ID3 Tag ในไฟล์ mp3 ทุกๆ ครั้งที่มีการเรียก podcast ตัวที่ผมแจกไปน่ะครับ เพราะว่ามันเปลือง ทรัพยากรเครื่อง server มากเลยหล่ะ เพราะว่ามีคนเรียก podcast ทีก็ต้องอ่าน ID3 Tag ที่ไฟล์ที นี่กะว่าจะทำแบบเอาพวก ID3 Tag ลงใน DB เลยแล้วเวลาใช้งานก็เขียนโปรแกรมขั้นกลาง ให้มัน generate XML format ให้ iTunes มันไปอ่านเอา ง่ายกว่า ไม่งั้น Server ล่มแน่ถ้าทำแบบ on the fly แบบนี้แล้ว request มาสัก 20 คนขึ้นในเวลาเดียวกัน -_-" แถมทำแบบนี้.... ง่ายกว่าด้วย แถม น่าจะลูกเล่นเยอะ หุๆๆ

ทาง ipod2play ถ้าจะลองใช้เดียวผมจะรีบทำแล้วส่งไฟล์ไปให้ครับ

โปรแกรมที่เขียนเป็น Free Software / Open Source ครับ ใครจะไปดัดแปลงยังไงก็ได้ครับ ขอแค่ Credit เล็กๆ ที่ footer ก็พอ ;-)

จริงๆ แล้วคือ concept ตัวใหม่มันเป็นแบบนี้ครับ แทนที่เราจะอ่าน ID3 Tag จากไฟล์ mp3 โดยตรง ซึ่งมันมีปัญหากับภาษาไทย เพราะว่ายังแกะไม่ได้เลยว่ามันเก็บ ID3 Tag ที่เป็นภาษาไทยไว้ที่หลีบไหน แล้วมาทำเป็นบันทึก URL และทำการโยนไฟล์ไปที่ไหนก็ได้บน internet สุดแล้วแต่จะไว้ จะ geocities, thai.net หรือที่ไหนก็ได้ แล้วทำการ register เป็น member ในหน้า member ก็กรอกชื่อ podcast แล้วก็รายละเอียดต่างๆ ซึ่งในนั้นก็มีให้กรอกว่า URL ไฟล์เสียงอยู่ที่ไหน แล้วมันมี Artist, Title, Album , ฯลฯ อะไรพวกนี้ลงไป ตัวโปรแกรมที่จะทำมันจะ generate ตัว code XML หรือที่รู้จักกันใน RSS Feed format ก็ได้ ซึ่งมัน Gen. แล้วก็ได้เป็น podcast แหละ โยน URL ใส่ iTunes หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ มันก็จะทำงาน แบบเดียวกันได้ โดยที่เราไม่ต้องมา upload ไฟล์ลงในที่ของผู้ให้บริการ podcast เอง เช่น macdd ไม่ต้องมีพื้นที่มากมายมหาศาลในการเก็บไฟล์เสียงให้กับ user แต่ประการใด จริงๆ concept นี้มันมีหลายๆ เว็บในต่างประเทศทำมาได้สักพักครับ แต่ในไทยยังไม่มี ผมเลยว่าจะทำดู เป็นลักษณะ portal podcast น่ะครับ

อีกทางที่ผมจะแนะนำ เดี่ยวจะเขียนลง blog ผมให้ครับ เป็นแบบที่ไม่ต้องการอะไรมาก เป็นการเขียน XML แบบเพียวๆ เลย ข้อดีคือ
- ไม่ต้อง รอให้ผมเขียนโปรแกรมที่ว่าเสร็จก่อน
- รองรับภาษาไทยได้แน่นอน
- ใช้พื้นที่น้อยกว่าแบบด้านบนประมาณ 2 - 3 เท่า (ไม่รวมไฟล์เสียง)
- ลักษณะการทำงานไม่ต่างจากด้านบน คือไฟล์เสียงอยู่ที่ไหนก็ได้

แอะ หรือว่าผมจะเขียน Java Script ให้มัน Gen ดีหว่า -_-" หรือให้ง่ายกว่านั้นก็ PHP แล้วให้มัน Gen เลย

สับสนๆๆ T_T

ไปหล่ะครับ มีข้อเสนอแนะประการใด โพสไว้เลยนะครับเดี่ยวจะได้จัดให้ (ถ้าทำได้ครับ)    7/07/2548 02:09:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger Keng

ตอนแรกน่ะผมก็ว่าจะเขียนเป็น XML ไปเพียว ๆ ก่อนเลยเหมือนกัน (Download PodCasts Specification มาแล้วด้วย) แต่ติดอย่างเดียวคือ "เวลาไม่พอ" ว่ะ งานยุ่งโคตร ๆ เลย

เห็นด้วยกับไอเดียของ Ford ล่ะ เพียงแต่ว่าไม่ต้องมี DB ถ้าจะดีกว่า เพราะถ้าใช้ DB มันก็ต้องใช้ php, asp etc. แล้ว sub เล็ก ๆ จะทำ podcasts เองไม่ได้

ผมว่าไอเดีย Java Script นี่น่าจะ Simply the best นะ ; )    7/14/2548 03:55:00 หลังเที่ยง โดย Blogger ม่อน

เ    7/14/2548 03:55:00 หลังเที่ยง โดย Blogger ม่อน

บื่    7/14/2548 03:56:00 หลังเที่ยง โดย Blogger ม่อน

อ    7/14/2548 03:57:00 หลังเที่ยง โดย Blogger ม่อน

เน็ตมันช้าอ่ะ
เลยมาปั่น comments ให้ดีใจเล่น    7/14/2548 09:10:00 หลังเที่ยง โดย Blogger Keng

อย่ามามุกควายแถวนี้มึง    7/15/2548 08:26:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger ม่อน

5555+    » แสดงความคิดเห็น