<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6918022\x26blogName\x3dwhoza\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://patipats.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dth_TH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://patipats.blogspot.com/\x26vt\x3d-4215922298911139169', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

หมาสิงปาก

----
ย้ายไปที่ spaces ละกันครับ
----
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10/19/2548 08:47:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger ม่อน

เรื่องอื่นกูเห็นด้วย แต่เรื่องรถไฟฟ้า กูไม่เห็นด้วย
ประเทศไทยมี กรุงเทพ กับธนบุรี แค่นั้นเหรอวะ
รถไฟฟ้า ไม่มีความจำเป็นกับ อีก 70 กว่าจังหวัด
เหมือนกับ มึงมีเงินเดือนอยู่ 1 หมื่น
แล้วมึงมีรถเก่าๆ ที่ขับไปทำงานได้
แต่มึงอยากจะซื้อ BMW มาสักคัน ต้องผ่อนเดือนละ 8 พัน
กูถามหน่อย่ มึงจะเอาเงินไปจมทำเหี้ยไร
ก็เข้าใจว่ารถไฟฟ้ามันจำเป็นเพราะว่ามันสะดวกสบาย
แต่เหี้ย กูว่าเอาเงินมาลงทุนทำรถไฟ ความเร็วสูงดีกว่า
กรุงเทพเชียงใหม่แม่งให้วิ่งแค่ 6 ชั่วโมงพอ ไม่ต้องให้ิวิ่ง
ตั้ง 15 ชั่วโมง นียังไม่รวมรถเสียเวลาอีก สาดดด
ประหยัดน้ำมันอีกเยอะ เพราะว่าการขนส่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ต่อไปไม่
จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกเลย ส่งแม่งขึ้นรถไฟ จบ
มีประโยชน์กะคนทั่วไปเยอะกว่าเอาเงินแม่งไปจม
กับรถไฟฟ้า คนกรุงเทพ แม่งอยากได้รถไฟฟ้าจัด
คิดถึงความสะดวกสบายของตัวเอง แม่งไม่คิดถึง
ชาวบ้านเลย ส่วน เรื่องขายที่รอบๆ สนามบินมันก็
เป็นทุกที่ เำพราะว่าขนาด พิดโลก จะตั้งมอนอ มึงรู้ไหม
ว่าคนที่ ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือ บรรดาเมียๆ ของ
คนที่เข้าประชุม มันก็เหี้ยๆ กันทั้งนั้น เป็นมึง ๆก็ทำ
ไม่ต้องดูอะไร เรื่องรถไฟฟ้า พอรู้ว่ารถไฟฟ้าจะผ่าน
หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า แม่งราคาที่ดินขึ้นมากี่เท่า
ถ้าเป็นสมัยชาติชาย ก็เหมือนว่ามีถนนผ่านราคาที่ดินก็ขึ้น
แล้ว มันเป็นธรรมดาวะ ส่วนมึงจะอ้างว่ามีเมืองหลวง 2 ที่
มันทำไม่ได้หรอก ขนาด จอมพล ป แม่งจะไปตั้งเมือง
หลวงที่เพชรบูรณ์ ขนาดตั้งเสาหลักเมืองแล้ว ยังย้ายไม่
ได้เลย มึงคิดดูสมัยนั้นไม่มีสื่อมวลชนที่ชอบเสือกอยู่
ใครขวางใครลงข่าวไม่ดี แม่ง มันให้ตัวเขียวๆ (เต่านินจา)
เอา M16 ไปถล่ม ส่วนคนที่เขาเลือกมันเข้ามา คือคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ มึงต้องยอมรับ มติประชาชน
ไม่ใช่จะมาแบบ มุข pantip เรียกคนที่เลือกมันมา
ว่าควาย 19 ล้านตัว เพราะมึงกำลังดูถูก คนไทยด้วยกัน    



10/19/2548 09:20:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger Keng

ประเทศไทยมี กรุงเทพ กับธนบุรี แค่นั้นเหรอวะ
รถไฟฟ้า ไม่มีความจำเป็นกับ อีก 70 กว่าจังหวัด

- เรื่องนี้กูก็ไม่ได้บอกเหี้ยอะไรเลยว่าจะเอา เพียงแต่กูชี้ให้เห็นว่าไอ้รัดถะบานเหี้ยๆ เนี่ยมันคิดเมกะโปรเจคขึ้นมาอยู่ได้ นู่นก็จะเอา นี่ก็จะเอา ตังก็ไม่มี สรุปแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรซักอย่าง

กูว่าเอาเงินมาลงทุนทำรถไฟ ความเร็วสูงดีกว่า
กรุงเทพเชียงใหม่แม่งให้วิ่งแค่ 6 ชั่วโมงพอ ไม่ต้องให้ิวิ่ง
ตั้ง 15 ชั่วโมง นียังไม่รวมรถเสียเวลาอีก

- อันนี้น้าชาติเคยจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง กท. - มาบตาพุด มาแล้ว รางก็ยังอยู่ แต่สุดท้ายไม่เกิด เพราะพวกเหี้ยมันจ้องจะแดกกันไง ล่าสุดนี่ก็ กท. - โคราชไง แดกค่า Consult กันไปเท่าไรล่ะ

เรื่องขายที่รอบๆ สนามบินมันก็
เป็นทุกที่ เำพราะว่าขนาด พิดโลก จะตั้งมอนอ มึงรู้ไหม
ว่าคนที่ ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือ บรรดาเมียๆ ของ
คนที่เข้าประชุม มันก็เหี้ยๆ กันทั้งนั้น เป็นมึง ๆก็ทำ

- กูไม่รู้ว่ามึงจะทำหรือเปล่า แต่กูไม่ทำ

่วนมึงจะอ้างว่ามีเมืองหลวง 2 ที่
มันทำไม่ได้หรอก ขนาด จอมพล ป แม่งจะไปตั้งเมือง
หลวงที่เพชรบูรณ์ ขนาดตั้งเสาหลักเมืองแล้ว ยังย้ายไม่
ได้เลย

- กูไม่เคยบอกว่ากูอยากได้เมืองหลวงหรือมหานครใหม่ เพียงแต่กูด่าว่า คิดกันมาอยู่ได้ นครนายกเมืองใหม่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองไอที กูไม่เห็นออกมาเป็นรูปธรรมอะไรมากไปกว่าพาดหัวข่าว แล้วกูคิดว่า มหานครสุวรรณภูมินี่ก็คงไม่ต่างกัน

ส่วนคนที่เขาเลือกมันเข้ามา คือคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ มึงต้องยอมรับ มติประชาชน
ไม่ใช่จะมาแบบ มุข pantip เรียกคนที่เลือกมันมา
ว่าควาย 19 ล้านตัว เพราะมึงกำลังดูถูก คนไทยด้วยกัน

- ถ้ามึงคิดว่ากูด่าคนไทยทั้งประเทศ มึงก็ดูถูกกูซึ่งเป็นคนไทยด้วยล่ะ กูไม่ได้บอกเลยนะว่า จะเลือกไอ้พวกเหี้ยนี่มาทำไม

มึงอ่านแล้วสรุปดีๆ หน่อย อย่าทำเหมือนพวกพันทิพย์    



10/19/2548 03:42:00 หลังเที่ยง โดย Blogger NOI

ตกลง pantip เนี่ย เขาเรียกตัวเขาเองว่า "พันทิป" จ๊ะ (1,000 tip น่ะ)

เข้ามาบอกแค่นี้แหละ ;)

(อ้อ เกลียดทักษิณ แต่ไม่ศรัทธาสนธิ) :D    



10/19/2548 04:12:00 หลังเที่ยง โดย Blogger Keng

คุณหน่อยครับ

1000 tips ป่าว พันทิปส์ น่ะ

พหูพจน์ๆ    



10/20/2548 07:12:00 หลังเที่ยง โดย Blogger DrRider

เจ๋งๆ ชอบ    



» แสดงความคิดเห็น