<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6918022\x26blogName\x3dwhoza\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://patipats.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dth_TH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://patipats.blogspot.com/\x26vt\x3d7046475390723311380', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...

วันพุธ, กันยายน 28, 2548
พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ไว้อาลัยให้กับการจากไปของน้องสาวผม...งดเขียนบล็อกซักพักครับ
ขอบคุณม่อนกับมาร์คที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยครับ

Flickr API

วันเสาร์, กันยายน 24, 2548
Google ก็มี API ให้เล่น

Flickr ก็มีเหมือนกัน ที่นี่ แต่เท่าที่เห็นตอนนี้เห็นมีแต่ Upload API อยากให้มี Download จัง

อาลัย

วันพฤหัสบดี, กันยายน 22, 2548
Thailand Flag

ขอไว้อาลัยให้กับ ร.ท. วินัย นาคบุตร และ จ.อ. กำพล ทองผา ผู้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของเหี้ยบางตัว

Circular Service

วันอังคาร, กันยายน 20, 2548
เพิ่งคุยกับมาร์คเสร็จเมื่อกี้ มาจดไว้ก่อนนอน เดี๋ยวลืม (70% เป็นเนื้อความที่มาร์คพิมพ์ ซึ่งผมทำการดัดแปลงเล็กน้อยให้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อย)

ประเด็นก็คือกิจวัตรทุกอย่างในชีวิตของเราต่างเชื่อมโยงถึงกัน ทุกที่ ทุกเวลา -_-"

ทุกที่ คือ ทุกที่จริงๆ ไม่จำเป็นต้องเป็น physical world อย่างเดียวรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ทุกๆ ชนิดด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

1. ผมทำการบันทึกที่อยู่ของมาร์คจากนามบัตรไว้ใน Address Book บน ThunderBird แล้วทำการ Sync มาลงบนโทรศัพท์มือถือ (ข้อมูลที่อยู่บน 3 อุปกรณ์)
2. ผมมีนัดคุยกับมาร์คที่โรงแรมโซฟิเทล จึงบันทึกข้อมูลการนัดหมายไว้ใน SunBird และข้อมูลการนัดหมายก็ถูก sync ลงบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถเลือกให้ SunBird จะไปดึงข้อมูลการเดินทางไปโรงแรมโซฟิเทลจาก Google Maps มาเพื่อนำไป Sync ลงโทรศัพท์มือถือด้วยหรือไม่ (ข้อมูลการนัดหมาย ไปเป็น keyword หรือ metadata เพื่อใช้ในการหาข้อมูลสถานที่)
3. หลังจากคุยกันเสร็จแล้ว ผมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ด้วยกล้องดิจิทัลที่พกไป จากนั้นก็ส่งรูปในกล้องดิจิทัลผ่านบลูธูทเข้าสู่โทรศัพท์มือถือแล้วใช้โทรศัพท์มือถือส่งภาพไปยัง Flickr พร้อมกับ tag ภาพไว้ด้วย (คนใช้ Flickr น่าจะคุ้นๆ กัน) ซึ่งรูปนี้มาร์คก็สามารถใช้ iPhoto ดึงจาก Flickr มาเก็บไว้ใน iBook ได้ (ข้อมูลเดียวกัน ผ่านหลายๆ อุปกรณ์)
4. หลังจากนั้นม่อน อยากได้รูปมาร์คไปดูเล่น ผมจึงใช้ Picasa ทำการดึงภาพของมาร์คทั้งหมดจาก Flickr โดยค้นหาจาก tag "มาร์ค" แล้วจึงทำการส่งภาพทั้งหมดนั้นไปทาง ThunderBird (การมี standard ในการติดต่อกันระหว่าง service)
5. หลังจากนั้นไม่นานผมได้แนะนำให้ม่อนอ่าน Davinci Code ม่อนเลยไปสั่งซื้อใน Amazon.com ซึ่งผลลัพท์ได้แสดงข้อมูลออกมาว่า Davinci Code ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนต์และมี DVD ออกมาแล้วรวมถึงข้อมูลการวิจารณ์จากนักวิจารณ์และผู้ชมมาด้วย ม่อนจึงสั่งซื้อทั้งหนังสือและ DVD มา (การใช้ metadata ข้าม service กัน)
6. ม่อนติดใจในเพลงประกอบภาพยนต์ของเรื่อง Davinci Code มากจึงได้ทำการค้นหาข้อมูลของเพลงประกอบภาพยนต์จาก dvddb ซึ่งข้อมูลภาพยนต์ของ dvddb จะไปเป็น keyword ในการค้นหาเพลงจาก cddb ให้โดยอัตโนมัติ และม่อนก็สามารถสั่งซื้อ cd ได้จาก Amazon.com ได้ในทันที
7. มาร์ครู้สึกว่าบทใน entry นี้น้อยไปหน่อยจึงได้ทำการโทรศัพท์ผ่าน VoIP โดยใช้ Address Book จากใน Mail.App มาหาผมเพื่อทำการต่อรองขอเพิ่มบท
8. ...

จริงๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำให้เชื่อมโยงกันได้ ถ้ามีการทำ Standardize กันระหว่าง Service -- แต่ในบางกรณี Standardize อาจจะยังไม่พอ เพราะ Standardize ย่อมพ่ายแพ้ต่อกำลังเงิน -- ดังนั้นจึงต้องมีการวาง Framework อะไรซักอย่างของ Free Service นี้ (Free Service Foundation ??) มาเพื่อควบคุมการใช้งานและมาตรฐานเหล่านี้

แต่อุปสรรค์สำคัญที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของ Data Conversion (ลองนึกถึงการให้ User มานั่ง Tag รูปหรือ key ข้อมูลในนามบัตรลง Address Book), กลไกการตลาด ฯลฯ

คนที่จะทำเรื่องพวกนี้ถ้าทำสำเร็จก็คงเป็น Microsoft เพราะว่ามีทั้ง OS พื้นฐานที่ User ใช้งานและมี Online Service ครบครัน ในขณะที่ .mac ของ apple ก็ยังคงเป็น niche และ Google ก็ยังไม่มี OS

สุดท้ายถ้าจะทำไม่ได้ก็คือ concept ของเรื่องที่ยกตัวอย่างมามัน General มากเกินไป... ทำไม่ได้

ดูดซะ

วันเสาร์, กันยายน 17, 2548
http://foolishtext.exteen.com/20050916/entry
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=14/Sep/2548&news_id=112991&cat_id=200

URL ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ปล. เรื่องสนธิเอาไว้ก่อนละกัน..

แต่งงานกันไหม

วันศุกร์, กันยายน 16, 2548
ไม่ได้ชวนใครแต่งงาน ยังหาแฟนไม่ได้

แต่พอดีช่วงนี้มีแต่คนกำลังจะแต่งงานและสิ่งที่มากับงานแต่งงานก็คือซองซึ่งในซองมีการ์ด

ในวันแต่งงานเราต้องเอาการ์ดออกแล้วก็ใส่เงินเข้าไปแทน

ปัญหาคือ...

ทำไมแม่งต้องมาจำกัดกันด้วยวะว่า จะต้องไม่ต่ำกว่าเท่านั้น ไม่ต่ำกว่าเท่านี้

คือผมคิดว่ามันก็เหมือนทำบุญสังฆทานน่ะ จะให้เท่าไรแล้วแต่ศรัทธา

ไม่ใช่อะไรหรอกพอดีกำลังคุยกับเพื่อนที่กำลังจะแต่งงานแล้วมีประเด็นคุยกันเรื่อง "ค่าน้ำนม" มันเลยคิดไปคิดมาถึงเรื่องเงินที่ต้องทำงานจ่ายไปในงานแต่งงาน

พูดถึงค่าน้ำนม คงต้องแยกประเด็นของ "จารีต" กับ "การตีราคา" ออกจากกันก่อน

ค่าน้ำนมนี่เข้าใจอยู่ว่าการไปขอลูกสาวเค้ามาเป็นภรรยาถ้าไม่ให้อะไรเค้าก็จะน่าเกลียดเกินไป ดังนั้นค่าน้ำนมที่เห็นๆ กันอยู่ก็คงเป็น เงินกับทอง ซึ่งมูลค่าที่ควรให้ก็รู้ๆ กันอยู่ว่าคงไม่ให้น่าเกลียดเกินไป (จะไปขอลูกสาวเค้า ก็ต้องให้สมฐานะดิ แต่ก็ต้องประมาณตนหน่อย ถ้าไม่มีก็ฉุดซะ : P) ซึ่งจุดนี้ผมมองว่ามันเป็น "จารีต"

แต่คนที่เป็นพ่อแม่บางคนกลับมีการ "ตีราคา" ลูกของตัวเองด้วย "ลูกชั้นเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด ส่งเสียมันตั้งเท่าไร จะให้ค่าน้ำนมแค่นี้เองเหรอ???" ขอโทษเถอะครับ นี่คงตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกสาวเป็นสินค้าส่งออกใช่ป่ะครับคุณพ่อ คุณแม่ ถึงได้เอ่ยวาจาเยี่ยงนี้ นี่กะว่า "ค่าน้ำนม" นั้นจะไม่คืนให้ลูกเลยใช่มะ เอาไว้กินเองหมด...

ย้อนกลับไปที่เรื่องของงานแต่งงาน

ผมคิดว่าการแต่งงานเดี๋ยวนี้มันหลุดออกจากคอนเซปต์เดิมๆ ที่ผมคิดไว้เยอะมาก

แทนที่จะเป็นแค่งานให้ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเข้ามายินดีกัน ซึ่งอาจจะมีการเอาเงินใส่ซองเพื่อเป็น "ขวัญถุง" สำหรับการใช้ชีวิตคู่เป็นสิริมงคงแก่การครองคู่

แต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นงาน "เบ่ง" ...

จริงอยู่การแต่งงานมีครั้งเดียวในชีวิต ทำอะไรก็ควรจะสุดๆ ไปเลย เป็นวันเดียวที่เจ้าสาวจะเป็นดุจดั่งเจ้าหญิง เป็นวันแห่งความทรงจำต่อจากงานรับปริญญา (หรือก่อนรับสำหรับบางคน -_-")

แต่ไม่เห็นว่าจะต้องมีการกำหนดอย่างนั้น อย่างนี้ว่า จะต้องแต่งชุดอย่างนั้น จะต้องใส่ซองเท่านี้นี่หว่า ??? ฮึ ??? (อันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าบ่าว เจ้าสาว เค้าไม่คิดจะกำหนดอะไรหรอก คนรอบข้างนั่นแหล่ะ แม่ง!!!)

เรื่องชุด เรื่องซองผมว่า ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้ร่วมงานก็คงคิดกันได้แหล่ะว่าอะไรเหมาะสม ไม่เหมาะสม แต่มันอย่างที่ผมว่าคือเหมือนทำสังฆทานแล้วแต่ศรัทธาเหอะ อย่ามาบังคับกูเลย!!

หรือกลัวจะถอนทุนกันไม่ได้เหรอครับ???

Boot-Up Manager

วันอาทิตย์, กันยายน 11, 2548
เมื่อก่อนหลังจากลง Windows เสร็จแล้วจะต้องมาปิด Service ขยะๆ ที่ไม่ได้ใช้อยู่หลายตัว ซึ่งก็ประหยัดแรมไปได้โขเหมือนกัน

ตอนนี้ย้ายบ้านมาอยู่ Ubuntu อยากปิด Service บ้าง แต่หาไม่รู้จะปิดยังไง -_-"

ไปเจอ ที่นี่ เค้าแนะนำการปิด Service ต่างๆ บน Linux เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน Desktop เค้าแนะนำว่าใน Ubuntu มีโปรแกรมที่ชื่อ Boot-Up Manager (BUM) ลอง apt-get install bum แล้วไม่เจอ อ้อ...เค้าว่ามันอยู่ใน respository ของ Breezy ไม่เป็นไร dpkg เอาก็ได้

ซึ่งตัว BUM นี้จะเป็น GUI ที่จะใช้ในการ enable, disable service ในตอน boot โดยเค้าแนะนำให้ปิด Service พวกนี้ถ้าจะใช้งาน Desktop

- ntpdate: a utility that updates the system clock on each reboot.
- pcmcia: used only with laptops if one has PCMCIA cards.
- ppp: point-to-point protocol used only if you have a modem. I disabled the built-in modem in my desktop and only use a network interface card.
- powernowd: I use an AMD processor with Ubuntu and this service does not work with AMD.
- rsync: a utility that provides fast incremental file transfer if you wish to mirror or back up data.
- fetchmail: a utility to retrieve and forward mail and act as a gateway to smtp. I use a Linux groupware client. postfix: a mail transfer agent similar to sendmail.

DosBox

เรื่องของเรื่องก็คืออยากเล่นเกมน่ะ แต่บน Linux เกมมันก็ไม่ค่อยตรงใจซักเท่าไร แล้วอีกอย่างเกมที่เล่นส่วนมากก็อยู่บน Windows ด้วย ดังนั้นเลยต้องดิ้นรนหา Emulator มาใช้งาน ที่เห็นๆ อยู่ก็มี Wine (WINdows Emulator) แต่ว่าด้วยความเคยลองมาแล้ว (ตั้งแต่สมัย Counter Strike นู่นนน) และเกมที่จะเอามาเล่นก็เป็นเกมเก่าบน Dos ด้วย เลยลอง DosBox ดีกว่า

DosBox เป็น Emulator ของ MS DOS ที่สามารถใช้งานได้หลาย OS เช่น Linux, Mac OS X, BeOS, Windows ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม MS DOS บน OS ใหม่ๆ ได้

ลองดูใน respository แล้วก็มี DosBox แฮะเลย apt-get install dosbox (แถม lib พ่วงอีกหน่อยนึง) มาเลยดีกว่า (ขอข้ามส่วนการ Config ไปละกัน รายละเอียดไปมั่วๆ ที่ http://dosbox.sf.net)

Theme Hospital on Ubuntu via DosBox

ลองเกม Theme Hospital แล้วสีสันเหมือนที่เคยเล่น แต่ช้ามาก T_T

CU Writer on Ubuntu via DosBox

Google ไปเจอข้อมูล DosBox ที่เป็นภาษาไทยด้วย เลยเอา CU Word เก่าเก็บในเครื่ืองมาลอง (เห็นแล้วคิดถึงสมัยหนุ่มๆ T_T)

เดี๋ยวจะลองหาเกมอื่นๆ มาลองอีก (Civ ก็น่าสน แต่จะหาจากไหนหว่า ?? เออ CM สมัยพระเจ้าเหาก็น่าสน)

ได้ผลยังไงจะเอามาแปะต่อ

Gnome 2.12Gnome 2.12 ออกมาแล้ว อยากลองลงกับ Ubuntu 5.04 ที่ใช้อยู่แต่ว่าไปเห็นข้อความที่

http://www.gnome.org/start/2.12/notes/th/rninstallation.html

ถ้าคุณกล้าหาญและอดทน และอยากจะคอมไพล์ GNOME จากซอร์สโค้ดเอง เพื่อทดสอบการใช้งานรุ่นล่าสุด และเพื่อรายงานผลการใช้หรือร่วมปรับปรุงให้ดีขึ้น


ผมอดทน แต่ไม่ค่อยกล้าหาญ (dist-upgrade ไปแล้วอ่ะ ขี้เกียจรอใหม่อีกรอบกรณีเจ๊ง) เลยตัดสินใจว่ายังละกัน รอ Breezy Badger (แบดเจอร์ลมโชย ??) ละกัน เดือนหน้าก็มาละ

Poem

วันเสาร์, กันยายน 10, 2548
เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด
โง่ก็ถูกตวาด ฉลาดก็ถูกระแวง
ทำก่อนถามว่าใครสั่ง ทำทีหลังหาว่าไม่รู้จักคิด
คนดีถูกถีบไปไกลตัว เอาคนชั่วมายืนใกล้ชิด
เกลียดคนตรง หลงคนคดงอ
ชอบกินลูกยอแต่ให้ลูกโยน หัวตัวเองไม่พอใจ ชอบหาหัวใหม่ใส่หัวโขน
คนดีจึงเผ่นหนีหายหน้า คนที่เดินหน้าจึงมีแต่โจร

NSTDA establishes centre of .Net technologyเห็นข่าวนี้ใน Bangkok Posts ตั้งแต่วันอังคารแล้ว

NSTDA นี่ก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เค้าลงทุนไป 13 ล้านบาทในการสร้าง Web Service Architecture Centre ของเค้าน่ะ ไม่รู้ว่าเป็นผลจากที่ตาบิล เกตส์มาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่า

แต่รู้สึกว่ามาตรฐานการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของไทยมันจะหลายมาตรฐานอยู่นะ ทาง SIPA ก็รณรงค์ให้ใช้ Open Source, Nectec ก็รณรงค์ไปอีกทาง, NSTDA ก็มาทาง .Net ซะงั้น

ทริปเปิ้ลสแตนดาร์ด ??

เนื้อข่าวไปอ่าน ที่นี่

ซวย

วันพุธ, กันยายน 07, 2548
Laptop เจ๊ง กลับบ้านดึก งานตรึม ไปสัมมนา กลับมาทำงานต่อ เสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำ